Club Aurora

Твоят прозорец към космоса.

Конспирацията кемтрейлс
Конспиративната теория за кемтрейлс е класически пример за това как свободното споделяне на информация между хората спомага създаването на масови психози. Може би най-успешният... Конспирацията кемтрейлс

Конспиративната теория за кемтрейлс е класически пример за това как свободното споделяне на информация между хората спомага създаването на масови психози. Може би най-успешният пример. От възникването на тази теория през средата на 90-те до днес тя увлича все повече и повече хора, които са абсолютно убедени, че следите, оставяни от самолетите в небето, всъщност са следи от умишлено пускани отровни вещества. Ала какви всъщност са причините  популярността на кемтрейлс истерията да нараства от ден на ден? Този материал е опит да поразсъждаваме малко по въпроса.

Следите са видими за всеки

Всички ние сме виждали белите следи, които оставят самолетите след себе си – те са дотолкова позната гледка, че почти изглеждат като нормална част от природата. Това означава, че една конспиративна теория, свързана с тях, ще достигне до максимално много хора, защото ефектът е очевиден. Легендите за HAARP, CERN, илюминатите и т.н, колкото и да са популярни, никога не биха могли да придобият такава масовост, понеже те се отнасят към обекти, за които обикновените хора може и да не са чували и със сигурност не са виждали. Докато следите са на небето всеки ден.

Само че те са там още от зората на авиацията – началото на 20-ти век. А теорията за кемтрейлс (думата идва от  „химически следи“ на английски – chemical trails)се заражда чак през 1996 г. Защо?

b17_trails_ww2 Конспирацията кемтрейлс

Формация от бомбардировачи B-17F на USAAF над Европа в края на Втората световна война. Характерните следи са налице, но едва ли самолетите тогава са разпръсквали отрови в небето; те са били оборудвани с доста по ефективен товар за масово поразяване: бомби. Снимка: United States Air Force

Кой знае… Може би за тази параноя най-голям принос има фактът, че самолетите днес са много повече от самолетите в началото на 20-ти век. За 40 години от 1970 г. досега летищният пътникопоток е нараснал повече от шест път, а това неизбежно е довело и до нарастване на общия брой самолети, които летят сега.

statistika_aviacia Конспирацията кемтрейлс

На тази графика виждате нарастването на превозените с гражданската авиация пътници от 1970 г. до 2013 г. по данни от Световната банка.http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR/countries/1W?display=graph.

Всеки ден, само над територията на САЩ, се осъществяват средно 87 000 полета [1]  и макар че е трудно да се даде точна бройка – около 10 000 самолета на търговската авиация има всяка секунда в небето на планетата Земя.

flightradar24.com-over-europe Конспирацията кемтрейлс

Това е изображение от известния сайт flightradar24.com , което ни показва трафика над Европа в даден момент.

Това ще рече, че докато в миналото самолетните следи са били относително изолирани явления,  днес те ще се наблюдават много по-често и ще правят впечатление на хората, които преди на са им обръщали внимание. Ако в миналото сте виждали най-много по една следа в небето, то днес при нарасналия трафик е възможно да видите и няколко следи, и мрежи от следи и пр.

Хипотезата звучи правдоподобно за хората

Не, не е правдоподобно да вярваш, че зли хора тровят Земята умишлено, но самият механизъм на създаване на кемтрейлс звучи доста по-правдоподобно, в сравнение с механизма, по който HAARP уж прави земетресения. Няма нито физическа, нито технологична пречка самолетите да вършат това, което ги набеждават кемтрейлс конспираторите. Селскостопанските самолети разпръскват хербициди над нивите открай време, защо не и големите самолети?

Малко история:  конспиративната теория възниква на базата на един доклад от 1996 г. (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025), описващ хипотетични способи за контролиране на климата и времето в контекста на поддържането на военната доминация на САЩ. Интересно, но твърде художествено четиво в областта на спекулативния футуризъм, дало тласък на не една и две конспиративни теории.

Този доклад, заедно с един патент от 1991 г. на Hughes Aircraft за спиране на глобалното затопляне чрез разпръскване на рефлективни газове в атмосферата (Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming ) са в основата на статията „Contrails: Poison From the Sky” на американския журналист-конспиратор Уилям Томас, която де факто стартира кемтрейлс истерията. След него все повече хора започват да твърдят, че американски военни самолети разпръскват химически субстанции  в небето над САЩ и следите от такива самолети не са като обикновените самолетни следи.

От своя страна американските ВВС изтъкват, че спорният доклад не отразява официалната позиция на военната доктрина на САЩ и целта му е само да покаже „на къде духа вятъра” в тази област. Но от момента, в който започнеш да се обясняваш, ти ставаш подозрителен, а и без друго никой не вярва на американските военни. През 2002 г. е първото опровержение на USAF за кемтрейлс, а през 2005 г.  с ново опровержение те окончателно затвърждават този слух и той започва да обхваща дори гражданската авиация, при това в международен план.

Днес поддръжниците на конспирацията смятат, че самолетите изхвърлят вещества (набедени са бариеви и алуминиеви соли, стронций), чрез които се контролира климата, поведението на хората и тяхната популация.Както казах, няма проблем самолетите да изхвърлят барий, алуминий или захарен памук в атмосферата. Но означава ли това, че те наистина правят това?

Нямаме основание да твърдим подобно нещо. Защото самата конвенционалната физика дава изчерпателно научно обяснение за природата на самолетните следи. Ето какво е то:

Конвенционалното обяснение

Самолетните следи биват следните два типа:

  • Кондензационни следи, получени при работата на двигателите

contrail_engine Конспирацията кемтрейлс

Изгарянето на керосина, използван от самолетите, се извършва по приблизителната реакция:  2 C12H26 + 37 O2 –> 12 CO2 + 13 H2O.  Виждаме, че продукти на тази реакция са въглероден оксид (СО2)  и вода (Н2О) под формата на изпарение. А какво се случва, когато водните пàри се срещнат с околния студен атмосферен въздух? Кондензират рязко, при което се получават ледени кристалчета (или водни капки, ако е по-топло). От земята тези ледени кристалчета се виждат като бели следи зад самолетите. И тъй като е необходимо известно време парите да се охладят, това е причината тези следи да се формират на известно разстояние след двигателите. Обикновено те се получават на височини от 5 до 12 km.

  •  Кондензационни следи, получени от аеродинамично завихряне на въздуха

contrail_aerodynamic Конспирацията кемтрейлс

За да летят самолетите, формата на крилото им трябва да е такава, че да създава по-ниско налягане върху горната повърхност и по-високо – върху долната. В краищата на крилото разликата в наляганията се изравнява рязко и в резултат на това въздухът там се завихря. Такива завихряния се получават и на местата по крилото, където също има по-резки градиенти в налягането – задкрилки, елерони, аеродинамични гребени и пр. Вихрите се характеризират с по-ниско налягане и температура от околния въздух и обикновено те не се виждат. Но ако околният въздух е с висока влажност, ниската температура във вихрите би могла да го накара да кондензира в тях. Резултатът е бели следи зад самолета. Те се наблюдават много по-рядко, отколкото получените от двигатели следи, но  пък за разлика от тях, могат да се видят дори при ниски височини, най-вече при излитане и кацане.

Освен по тези начини самолетни следи могат да се получат и в резултат на някои от допълнителните дейности, извършвани от авиацията – при разпръскване на селскостопански хербициди, вода за гасене на пожари, цветни димки на авиошоута, изпускане на гориво от самолета и др.

Твърдения и обяснения

Конвенционалното научно обяснение не задоволява кемтрейлс конспираторите. Сега ще посоча някои от най-често срещаните твърдения, с които разни хора, who want to believe, са ме предизвиквали заради авиационното ми образование, и на мен ща-не ща ми се е налагало да вляза в безплодни спорове с тях.

Твърдение: Химическите следи не са като обикновените кондензационни самолетни следи. Кондензационните следи се разнасят бързо, а химическите следи остават по-дълго време и прерастват в перести облаци.

chemtrail_clouds Конспирацията кемтрейлс

Обяснение: Кондензационните следи могат изчезнат за минути, но могат и да останат на небето за часове. Това зависи от състоянието на атмосферата. Ако околният въздух е сух и по-топъл, кондензационна следа няма да се формира или тя ще „живее” кратко. Ако въздухът е студен и влажен, следата ще остане дълго, особено ако атмосферата е спокойна и няма вятър. Това е причината през зимата да виждаме повече и за по-дълго самолетни следи в небето. Една такава дълготрайна следа след известно време съвсем естествено ще се разпръсне и ще постави началото на перест облак. В метеорологията тези облаци са добре известни и дори имат собствено название – cirrus aviaticus. Вижте тук от какво зависи трайността на самолетните следи.

Твърдение: На небето виждам самолетни следи, които стоят там от часове и са се разпръснали, а върху тях се наслагват нови и нови самолетни следи. Това не е нормално.

chemtrail_sky Конспирацията кемтрейлс

Обяснение: Преди няколко десетилетия не е било нормално, но вече трябва да свикваме с това. Както казах, трафикът се увеличава и за дадено място, на което се пресичат въздушни коридори, такива гледки ще стават все по-чести. Особено в по-студените държави, където е по-лесно образуването на кондензационни следи. Всъщност точно в такива държави кемтрейлс истерията е най-популярна. А там и трафикът е най-интензивен (говоря за развитите северни държави).

Твърдение: Следата, която оставя този самолет е твърде плътна и мощна, за да бъде обикновена кондензационна следа.

chemtrail_trail Конспирацията кемтрейлс

Обяснение: Освен от състоянието на атмосферата, самолетните следи зависят от режима на работа на двигателите. Възможно е самолетът да набира височина, двигателите да горят повече гориво, да се получава повече вода и… сещате се, нали? Като цяло самолетните следи ще стават все по-отчетливи в бъдеще, защото съвременните турбореактивни двигатели са все по-ефективни в изгарянето на горивото и от тях се получава повече вода.

Твърдение: Следата на този самолет е прекъсната – ту я има, ту не. След като двигателите работят постоянно, това показва пускане и спиране на химически отрови в определени моменти.

chemtrail_gaps Конспирацията кемтрейлс

Обяснение: В прекъснатата самолетна среда също няма нищо странно. Както многократно бе споменато условията в атмосферата варират дори в съседни области, през които минава самолетът – в един момент влажността на околния въздух може да е достатъчна за формирането на кондензационна следа, а в следващия да не е. Същото се получава и ако самолетът минава последователно през студени и топли въздушни течения.

Твърдение: Има снимки на самолетни следи, които не са бели, а черни или многоцветни.

chemtrail_black Конспирацията кемтрейлс

chemtrail_color Конспирацията кемтрейлс

Обяснение: Това се получава, когато в ситуацията се намесят и слънчевите лъчи. Черните следи, приличащи на пушек от самолета, са следствие от това, че самолетната следа или част от нея се намира в сянка. Те се забелязват при изгрев и залез слънце, когато следата може да се окаже в сянката на облак или планина. Доста по-рядко се случва да се види и сянката на самата самолетна следа върху по-ниска облачност.

Самолетните следи, които са оцветени в различни цветове, дължат това си свойство на пречупената светлина от кондензиралите водни капки (нещо подобно на дъги са)

Твърдение: Самолетът изпуска следи, които не излизат от двигателите му.

Обяснение: Следите, които виждате, са получени от аеродинамични завихряния на въздуха (виж подробното обяснение по-горе). Те могат да се появят от всяка една част на самолета или да бъдат под формата на плътна пелена зад крилото му.

Защо пиша това?

Всички тези факти и обяснения са отдавна описани в Интернет много по-детайлно от стотици учени, инженери и обикновени здравомислещи хора. Може би най-добрият сайт, който развенчава кемтрейлс истерията е този – http://contrailscience.com/ . Авторът му – пилотът Мик Уест – е изписал всичко, което може да се каже по темата и то може да запълни цяла книга. Плюс това той си прави труда да отговаря на абсолютно всички коментари от предубедените конспиратори – един според мен забележителен подвиг, изискващ волски нерви.

Но споровете с кемтрейлс конспиратори са съвършено безсмислени и контрапродуктивни. Прекрасен български пример за това е тази изчерпателна статия  по темата в блога Аерохроники, чиято оживена дискусия е обречена на провал въпреки доброто желание на автора да води аргументиран спор. Не можеш да спориш с хора, чиито доводи почиват на вяра, когато твоите доводи почиват на емпирични факти.

Така че тази статия, не е за конспиратори, а за хората, казващи си „абе може и да има нещо вярно”. Те все още могат да бъдат спасени от това да попаднат в бездната на масовата психоза, откъдето няма измъкване. За конспираторите вече е късно, освен ако не преглътнат гордостта си и не признаят, че са манипулирани и грешат… Или не извадят доказателства!

Готов съм да приема кемтрейлс за истина, ако някой ми покаже химически анализ, проведен от уважавана научна институция, който недвусмислено сочи, че в следите има отрови. Такъв анализ засега няма. А снимките и видеоклиповете, колкото и странни да изглеждат на незапознатите с материята, не са доказателство (снимките например не се приемат за доказателство в съдебни процеси).

chemtrail_star Конспирацията кемтрейлс

Ултимативното доказателство, че всъщност с кемтрейлс СССР си отмъщава на гнилите капиталистически държави! Изображение: conspiracyplot.net

Всички сме предубедени

За жалост обаче не само конспираторите са предубедени в правотата си. Предубедени са и много от привържениците на конвенционалното обяснение. Понякога в опитите си да развенчаят кемтрейлс, те се хвърлят в другата крайност и изтъкват, че самолетните следи са едва ли не напълно безвредни. А това не е така. При изгарянето на горивото си самолетните двигатели произвеждат и  малки количества серни и азотни оксиди, въглероден монооксид, сажди и др. които хич не са от полза за здравето ни [2].  Но освен ако не живеете до оживено летище, няма нужда да се безпокоите за това – същите газове се изхвърлят и от автомобилите, а за тях никой не вдига толкова много шум (може би, защото следите им не се виждат:)).

А що се отнася до това, че самолетните следи променят климата – тук също има нещо вярно. По-скоро оказват в някаква степен влияние на локалното време, но неумишлено. [3]  Например, когато след атаките на 11-ти септември за три дни полетите на територията на САЩ са забранени, метеорологичните служби отчитат за този период  различия между измерените максимални и минимални температури и средните им показания за минал период.

contrails_earth Конспирацията кемтрейлс

В края на краищата белите пелени в небето, които се получават понякога от самолетните следи,  правят така, че като цяло Земята отразява малко повече слънчева светлина.  През деня те  възпрепятстват нагряването на Земята от Слънцето (охлаждащ ефект), а през нощта задържат топлината й (затоплящ ефект). Изследванията по този въпрос показват, че ефекта на затоплянето е по-голям, така че като цяло самолетните следи благоприятстват парниковия ефект на Земята и глобалното затопляне.

За добро или лошо самолетите, автомобилите и индустрията са неделима част от съвремието, която бавно променя природата ни. Ала тя никога не  е спирала да се променя, единствената разлика е, че сега и хората са в играта.  Хубаво е да ограничаваме лошите промени, но безпочвените страхове само пречат да се видят истинските проблеми. Нека си отваряме очите и при всички положения:

DON’T PANIC

 

 

Еmil Petkov

Емил е авиационен инженер, който се опитва да предаде тук своите знания и опит. Намира космоса за вълнуващо място и се интересува как чрез новите технологии ще се приближим до него.