HAARP – факти и измислици

0
20

Машина за земетресения, средство за предизвикване на бури или космическо оръжие – едва ли авангардният американски научен комплекс HAARP би могъл да бъде забъркан в повече конспиративни теории. Но има ли нещо вярно в тях и какво всъщност прави HAARP?

И преди сме ви занимавали с конспиративни теории, обаче тъй като маите и 2012 вече не са актуални, се налага да разчоплим другата любима тема на конспираторите – HAARP. Вероятно два са ключовите фактори, превръщащи HAARP в магнит за конспираторите – става дума за програма, финансирана предимно от американските военни (включително агенцията за нови военни технологии DARPA), и посветена на цели, които за научно невежите са напълно непонятни.

  • Официалната версия

HAARP е съкращение от High Frequency Active Auroral Research Program. Наименованието показва какво прави HAARP – излъчва се високочестотно лъчение, чрез което се предизвикват определени явления в горната част на атмосферата (йоносферата) и с тяхна помощ може да се изучи структурата й. Излъченото лъчение е в областта на късите вълни (с честота между 2,8 и 10 MHz) и е с мощност 3,6 MW. (За сравнение – излъчвателната мощност на една обикновена базова станция на мобилен оператор е максимум 100 W или 36 000 пъти по-малка от излъчвателната мощност на HAARP.) Немалката мощност на антените на HAARPе насочена изцяло нагоре, така че излъчените фотони се разпределят в пространството над комплекса, засягайки район с радиус от 10 до 40 km и достигайки височина 300-400 km.

HAARP е изграден в Аляска на мястото на радарен комплекс. Работата по програмата започва в началото на 90-те, а привеждането в експлоатация става през 2007 г. Снимка: arrl.org

На тази височина се намира йоносферата – там въздухът е толкова разреден, че за кратко време могат да просъществуват самостоятелно свободни електрони, преди да се присъединят към положителни йони. Подобни йонизирани частици има, защото в йоносферата свободно проникват ултравиолетовите и рентгенови лъчи от Слънцето, чиито фотони притежават достатъчно енергия за йонизация на неутралните атоми.

Йоносферата се простира от 80 до няколкостотин km над земята. Фактическата й височина зависи от това дали е ден или нощ, от слънчевата активност и от географската ширина. Изображение: NASA

Стигайки до йоносферата, плътността на потока фотони от HAARP е намаляла значително – тя е само 3-4 микровата на квадратен сантиметър. (И ако трябва отново да сравним – плътността на излъчването на един мобилен телефон при вашето ухо е 1 000 до 5 000 микровата на квадратен сантиметър, а пред микровълновата печка – от 200 до 800 микровата на квадратен сантиметър. [1]) Т.е. в йоносферата излъчването на HAARP не може да направи кой знае какво. Фотоните му не са достатъчно енергетични, за да предизвикат йонизиране на атоми, но електромагнитната енергия, която пренасят, може да взаимодейства с електрически заредените частици – йонизираните от Слънцето йони. При това температурата на йоните в облъчвания регион около комплекса се повишава с до 30 % спрямо не облъчваните области. Поради по-високата температура се увеличава и кинетичната енергия на йоните – те се движат по-бързо. А движейки се по-бързо, те напускат облъчвания регион и следователно плътността на йоните в него намалява – с до 20 %. И съответно в съседните области, където отиват йоните, плътността им се увеличава. Между другото тази вариация в плътността на йоните не е особено впечатляваща – през нощта, когато няма слънчевата светлина, броят на йоните в йоносферата намалява наполовина.

Антенният комплекс на HAARP се състои от 180 отделни антени (всъщност всяка от антените представлява кръстосана двойка диполни антени), действащи заедно като фазирана антенна решетка. Снимка: HAARP

Разбира се HAARP може и още (спокойно, още не сме стигнали до земетресенията:)). Оказва се, че като се включва и изключва по подходящ начин, комплексът може да модулира потоците от йони, протичащи в йоносферата около полюсите, така че там да се създаде радиоизлъчване с много ниска честота (ELF) – от порядъка на няколко херца. Такава честота не може да се излъчи с обикновена антена на земята, защото размерите на излъчвателната антена биха били огромни. Но ELF излъчването има някои интересни свойства – то може да се разпространява в морска вода до голяма дълбочина, а по протежение на линиите на земното магнитно поле такъв радиосигнал би могъл да пропътува голямо разстояние.

По линиите на геомагнитното поле се разполагат неравномерности в плътността на йоните, които могат да служат като канали и усилватели на генерираното чрез HAARP ЕLF излъчване, така че то да бъде засечено чак в районите около южния магнитен полюс. Изображение: Stanford University

Ала какво в описаното дотук би развълнувало военните, та да финансират този обект? Изследванията на HAARР, без да включваме конспиративните теории, имат следните приложения:

-морската вода поглъща изцяло сигналите с висока честота, така че днес за комуникация с подводниците стандартно се използват два метода – акустичен (при него се излъчват и улавят звукови вълни) или чрез дълъг кабел, играещ ролята на антена, който се пуска към плитчините. Радиоизлъчването с много ниска честота може да достигне до стотици метри под морското равнище, където работят подводниците. Само че както стана дума, такъв сигнал не може да се излъчи по стандартния начин и тук системи като HAARP може да са от полза.

– плътността на йоните в йоносферата влияе на точността на GPS базираната навигация. Колкото повече йони има, толкова повече сигналът от сателитите изкривява пътя си и това води до съществена грешка. Чрез HAARP тези йоносферни ефекти могат да се изучат, а на теория подобна система би могла да се използва за влошаване на навигацията в даден район.

– като се контролира нивото на йоните в различните части на йоносферата може да се подобри комуникацията на къси вълни, разчитаща на отражение от йоносферата. Биха могли да се създадат „облаци” с повишена концентрация на йони под самата йоносфера, които да действат като своего рода ретранслаторни антени в небето. Успешен експеримент в тази насока бе проведен миналата година, при което бяха създадени йонни облаци над комплекса на височина около 50 km за около един час.

Както виждате приложенията на HAARP са свързани единствено с областта на комуникацията и навигацията. Но може би мислите, че това е само пепел в очите на балъците, която не си струва 300-те милиона долара? Тогава добре дошли в света на конспирациите и запознайте се с най-популярните легенди, които се носят за HAARP!

  • HAARP и земетресенията

Нискочестотното ELF излъчване, което може да се създаде чрез HAARP, е в основата на повечето конспиративни теории. Такова излъчване, идващо от земните недра, наистина е регистрирано от сателити дни преди силни земетресения. Към настоящия момент обаче официалната сеизмология се отнася леко скептично към подобни данни, като мнението е, че връзката между двете явления е възможна, но не и категорична. Не е ясно какво би предизвиквало това излъчване. Възможно е докато земните пластове се наместват, скали с различна електрическа проводимост да взаимодействат помежду си произвеждайки електричество и съпътстващо го ELF излъчване. [2]

Мнозина твърдят, че минути или дни преди много силно земетресение, са забелязали подобни на този цветни облаци в небето. Физическата природа на такива облаци обаче няма нищо общо със земетресенията. Те най-често се образуват в студени дни, когато ледените кристали на перести обаци като малки призми пречупват падащата по подходящ ъгъл спрямо тях слънчева светлина. Снимка: www.komonews.com

Но как ELF излъчването от  HAARP би предизвикало земетресение? Тук конспирацията забърква един тюрлюгювеч от някои неоспорими, но доста сложни физични теории, с които би трябвало да се занимават само професионални физици, изчели доста книги с твърди корици преди това. Така например е доказано, че съществува връзка между ELF излъчването в йоносферата и ELF излъчването в земните недра. Нарича се резонанс на Шуман и според това явление определени ELF честоти в земната литосфера могат да породят излъчване на същите честоти в йоносферата и обратно. Забележете – резонансът на Шуман не води до земетресения, а е по-скоро индикация за тях.

От друга страна всяка уважаваща себе си конспирация трябва да съдържа името на Никола Тесла и в този случай прословутият физик е следващата съставка в рецептата. Твърди се, че някога той създал машина за земетресения, която работела именно на принципа на резонанса. Само че механичния такъв. Идеята е, че като вкарваме слаби механични трептения в една система с честота, равна на резонансната честота на системата, след време цялата система ще започне да резонирана със същата честота все по-силно, докато накрая се разруши. Което е абсолютно вярно. Та според легендата Тесла създал подобен осцилатор с едва ли не джобни размери, за който се твърдяло, че може да разруши Емпайър Стейт Билдинг, а по-късно тръгнали слухове, че е предизвикал и земетресение в Ню Йорк. Но това вече е повече от спорно.

И така – имаме три факта:

1. HAARP води до появата на ELF излъчване;

2. Съществува резонанс на Шуман, свързващ ELF излъчването в йоносферата с това на земята;

3.Чрез резонанс могат да се предизвикат големи трептения у дадена система.

Както виждате от логическото сумиране на тези три факта не произлиза твърдението, че HAARP прави земетресения. Но те са повече от достатъчни за теоретиците на конспирацията. Винаги би могло да се каже, че важните детайли се крият от военните.

  • HAARP и ураганите

Според конспиративните теории HAARP променя земния климат, като по желание може да предизвика бури във всяка точка на планетата. Изтъква се, че загряването на йоносферата влияе на високите атмосферни течения и променя концентрацията на озона и другите атмосферни газове, но как точно стават тия работи не се съобщава. Изглежда все пак и това стига на доста хора да повярват. Загряването на йоносферата от излъчването на HAARP е факт, но не бива да забравяме, че то се случва само в облъчвания район непосредствено над комплекса. И не е известно това да е повлияло по някакъв начин на климата в Аляска. Как HAARP може да се предизвика буря в определена точка на другия край на Земята е мистерия, която военните явно пазят в дълбока тайна. Или просто е невъзможно – решете сами.

Когато мълния порази земята, за по-малко от секунда се отделя енергия, която HAARP отдава за около 23 минути. Всяка секунда някъде по Земята падат средно 100 мълнии. Снимка: Nate Kay

  • HAARP и промиването на мозъци

Освен машина за земетресения и урагани, HAARP контролира и мисълта ви – поне така казват конспираторите.Според тях предизвиканото от HAARP ELF-излъчване влиза в резонанс на Шуман и в зависимост от честотата си предизвиква различна реакция у хората – радост, депресия, бунтовност и пр.

Всъщност ЕLF излъчването буди безпокойство у много хора, защото е сравнително слабо изучено от науката поради трудностите при създаването му. Вярно е, че мощно ELF излъчване едва ли би било полезно за здравето ви. То би довело до загряване на тъканите и би могло да индуцира електричество в тях. Но подобен ефект може да се постигне само при много мощно лъчение, каквото създаденото от HAARP не е. Максималните допустими стойности на ELFизлъчването според International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection е 200 mT. Интензитетът на създаденото в йоносферата от HAARP лъчение тук на земята е от порядъка на няколко рT (200 млн. пъти по-малко от допустимата граница). Учените от HAARP дори се оплакват, че им е трудно да го измерят. Всъщност някои домакински електроуреди създават около себе си доста по-силно ELF излъчване от това на HAARP при земята. Най-мощно е то при прахосмукачките, микровълновите печки и миксерите – до около 1 mT на разстояние 50 cm от уреда. [3]

  • HAARP и поразяването на самолети

Още едно конспиративно приложение на HAARP е да се използва за свалянето на самолети и други летателни апарати.Т.е. излъчването му трябва да смути електрониката на всеки вражески самолет или ракета. По принцип това е възможно, но тъй като излъчването на HAARP е насочено над комплекса и засяга района около него, това означава, че е необходимо самолетът да мине от там. А в HAARP са взели мерки такова нещо да не се случва. Там има радарна предупредителна система, която открива прелитащи наблизо самолети, и ако има такива, автоматично изключва излъчването от комплекса.

  • HAARP и каквото се сетите

Тук влизат историите от рода на това, че HAARP е способен да обърне магнитните полюси, да унищожава сателити в орбита, да създаде дупка в йоносферата, да открива летящи чинии, да служи като машина на времето… В света на конспирацията този комплекс просто няма конкуренция. Може би само CERN предизвиква подобно внимание, но при CERN става дума само за черни дупки, докато HAARP обхваща целия спектър от конспиративни теории. А най-куриозното в случая е, че доскоро комплексът на HAARP не само че не беше строго охраняван от армията, ами приемаше и посетители! Да, беше се превърнал в нещо като туристическа атракция.

“Беше“, защото днес HAARP не работи. Така че всичко, което бе написано дотук, трябва да бъде поставено в минало време. Комплексът бе затворен през май 2013 г. и официалната версия е, че се сменя администрацията му, а неофициалната – че няма пари. Към момента инфраструктурата на HAARP се стопанисва американските ВВС, но ако не се намери друга агенция да поеме разходите му, той ще бъде затворен за постоянно. [4]

Означава ли затварянето на HAARP, че конспираторите вече могат да спят спокойно? Не. Малко известен факт е, но HAARP си има близнаци по цял свят – само че по някаква причина те не предизвикват такова внимание. Това са комплексът Сура в Русия край Нижни Новгород и още три такива съоръжения на територията на бившия СССР. Европейският контрапункт пък се нарича EISCAT и се намира в Hорвегия.

Антените на EISCAT.

HAARP или другите йоносферни нагреватели не са безобидни, но далеч не могат да предизвикат някакви апокалиптични ефекти. Представете си само – на всеки 11 години Слънцето навлиза във фаза с повишена активност и тогава Земята бива брулена от жестоки геомагнитни бури в сравнение с които излъчването на HAARP е като чаша вода изсипана в басейн. Ако HAARP можеше да прави земетресения, то тези геомагнитни бури щяха да тресат цялата Земя, ако ни влияеше на мозъка – то бурите щяха да го изпържат.

Източници:

Повечето от фактите, касаещи параметрите на HAARP, са взети от официалната страница на комплекса. Обаче тъй като той не работи вече, тя е свалена от интернет и вие можете да разгледате архивираното й копие само чрез архива WaybackMachine – https://web.archive.org/web/20130121011704/http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html

[1] http://www.greenbang.com/10-things-you-should-know-about-smart-meter-radio-waves_21810.html

[2] http://www.stanford.edu/dept/news/pr/91/911231Arc1006.html

[3] http://www.globalresearch.ca/electromagnetic-fields-if-extriely-low-frequencies-elf-and-radio-frequencies-rf-what-are-the-health-impacts/5335801

[4] http://www.arrl.org/news/view/haarp-facility-shuts-down

Смятате ли, че конспиративните теории за HAARP са верни?

View Results

 Зареждане ...

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments