Мястото на България в Европейската космическа агенция

0
5

Веднъж вече писахме за участието на България в Европейската космическа агенция (ЕКА) преди повече от 2 години, статията може да намерите тук. Миналия месец (април 2015 година) се случиха две събитития, които промениха отношенията между нашата страна и ЕКА. Настоящата статия има за цел да обобщи къде се намираме, какви възможности ни се откриват и какво още ни предстои.

На 8 април 2015 година България и ЕКА подписаха споразумение за кооперираща държава, новини за това събитие може да намерите на сайта на Министерството на икономиката (тук), както и на сайта на ЕКА (тук). На 29 април 2015 година българското ведомство и ЕКА организираха, и проведоха информационен ден за компании, академични, и изследователски организации за участие в първата покана за представяне на предложения за тръжна процедура. Имах възможността да присъствам на първата половина от това представяне и накратко ще споделя с вас какво е развитието на членството на България в Европейската космическа агенция.

Споразумението

Подписаното споразумение между България и ЕКА е за европейска кооперираща държава (European cooperating state, ECS) – последен етап от подготовката за пълноправно членство. Европейската кооперираща държава участва непряко в дейността на агенцията, като за нея трябва да се приеме 5-годишен план (Plan for ECS, PECS) за развитие, съгласуван между участващата страна и агенцията.

Какво е развитието на България като кооперираща държава след подписването на споразумението? Засега сме съвсем в началото на процеса, като следните неща трябва да се случат:

1. Ратификация на подписаното споразумение от парламента на Република България.

2. Приемане на плана за кооперираща държава (PECS), което трябва да стане най-много година след подписването на споразумението или преди 8 април 2016 година.

3. До месец след приемането на плана България трябва да заплати членския си внос в Европейската космическа агенция.

Въпреки че процесът по присъединяване на нашата страна към космическата агенция като кооперираща държава не е приключил, съвместната дейност започва съвсем скоро. Проведеният наскоро информационен ден имаше за цел да представи на българските компании, академични и изследовaтелски организации начинът на работа и изискванията към нея на ЕКА

Възможностите

Достъпът до процедурите и ресурсите на ЕКА става изключително и само през официална електронна система. Регистрацията е задължителна и не особено сложна – няма да описвам в подробности системата, може да се запознаете с нея в презентацията, с която представителите на агенцията запознаха участниците на информационния ден.

Първата тръжна процедура се очаква да бъде публикувана на 11 май 2015 година. Времето за подаване на проектите обикновено е 6 седмици, но за първата процедура има бонус от 2 седмици, което означава, че крайният срок за подаване на предложенията е 6 юли 2015 година. Отново няма да навлизам в подробности, които може да намерите в презентацията.

Тръжните процедури за първите 5 години докато сме кооперираща държава са само за български компании и институции (регистрирани в България), бюджетът за тях е отделен само за нашата страна и се определя от членския ни внос. След приемането на България за член на ЕКА, ще бъде предоставен достъп и до общите тръжни процедури наравно с всички останали членове на агенцията.

Оценяването на проектите е по няколко критерии, като за всеки от тях е задължително да бъде оценен поне като приемлив. В противен случай предложението се отхвърля. Представителите на ЕКА изрично уточниха, че най-големият брой отхвърлени проекти се дължи на идеи и предложения, които не са необходими на агенцията. Или с други думи, може да имате уникална идея с революционно изпълнение, но ако всичко това не върши работа на ЕКА, вашето предложение ще бъде отхвърлено и няма да сключите договор.

Обикновено продължителността на сключените договори с одобрените предложения е 2 години, тъй като бюджетът се разпределя за толкова време. Възможни са обаче и изключения при по-специални случаи.

Заключение

Българските компании и институции имат на разположение 5 години да проверят къде се намират и евентуално да се адаптират в сферата на съвременните космически изследвания и технологии. Този период е наистина доста кратък, но за сметка на това липсва конкуренцията на големите европейски компании, консорциуми и институти, които несъмнено вече имат и огромен опит в работата си с ЕКА. Да се надяваме България успешно да се включи в дейността на ЕКА и да има принос за успехи като този.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments