Logo of Club Aurora

Статията обяснява какво са белите дупки, как се формират и какво представляват за космическите тела. Освен това, се разглежда и значението им в контекста на общата теория на относителността на Айнщайн и как те взаимодействат с околното пространство. Авторът предоставя ясни и достъпни обяснения за научните принципи зад белите дупки, което цели да освети читателите относно загадъчните и фундаментални явления във вселената.

Read more
en_USEnglish