Logo of Club Aurora

Статията изтъква ключовите научни данни, свързани с увеличаването на температурата на Земята и ефектите върху околната среда. В нея се засягат предизвикателствата пред човечеството, предлагат се научни анализи и сценарии за бъдещето. Авторът се фокусира и върху манипулациите и дезинформацията, свързани с този проблем, обяснявайки как те могат да влияят на общественото мнение и действията за борба с изменението на климата. Целта на статията е да осигури комплексен поглед върху глобалното затопляне, подчертавайки необходимостта от информираност и активни усилия за решаване на този сериозен екологичен проблем.

Read more
Климатичните промени и наблюдаваното днес глобално затопляне на Земята са сред най-широко дискутираните теми в обществото ни. В което няма нищо чудно – важността на този въпрос е огромна за нашето бъдеще. Но същевременно ставаме свидетели на нещо доста обезпокоително. Дебатите по темата, научна по своя характер, рядко са... Read more
en_USEnglish