Categories
Event Horizon Прогрес Технологии

Ракетите: ІV част – нови технологии

В заключителната статия за ракетните технологии ще се опитам да ви запозная бегло с най-иновативните съвременни концепции за ракети, граничещи малко или много с фантастика.