Конспирацията кемтрейлс

16
29

Конспиративната теория за кемтрейлс е класически пример за това как свободното споделяне на информация между хората спомага създаването на масови психози. Може би най-успешният пример. От възникването на тази теория през средата на 90-те до днес тя увлича все повече и повече хора, които са абсолютно убедени, че следите, оставяни от самолетите в небето, всъщност са следи от умишлено пускани отровни вещества. Ала какви всъщност са причините  популярността на кемтрейлс истерията да нараства от ден на ден? Този материал е опит да поразсъждаваме малко по въпроса.

Следите са видими за всеки

Всички ние сме виждали белите следи, които оставят самолетите след себе си – те са дотолкова позната гледка, че почти изглеждат като нормална част от природата. Това означава, че една конспиративна теория, свързана с тях, ще достигне до максимално много хора, защото ефектът е очевиден. Легендите за HAARP, CERN, илюминатите и т.н, колкото и да са популярни, никога не биха могли да придобият такава масовост, понеже те се отнасят към обекти, за които обикновените хора може и да не са чували и със сигурност не са виждали. Докато следите са на небето всеки ден.

Само че те са там още от зората на авиацията – началото на 20-ти век. А теорията за кемтрейлс (думата идва от  „химически следи“ на английски – chemical trails)се заражда чак през 1996 г. Защо?

Формация от бомбардировачи B-17F на USAAF над Европа в края на Втората световна война. Характерните следи са налице, но едва ли самолетите тогава са разпръсквали отрови в небето; те са били оборудвани с доста по ефективен товар за масово поразяване: бомби. Снимка: United States Air Force

Кой знае… Може би за тази параноя най-голям принос има фактът, че самолетите днес са много повече от самолетите в началото на 20-ти век. За 40 години от 1970 г. досега летищният пътникопоток е нараснал повече от шест път, а това неизбежно е довело и до нарастване на общия брой самолети, които летят сега.

На тази графика виждате нарастването на превозените с гражданската авиация пътници от 1970 г. до 2013 г. по данни от Световната банка.http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR/countries/1W?display=graph.

Всеки ден, само над територията на САЩ, се осъществяват средно 87 000 полета [1]  и макар че е трудно да се даде точна бройка – около 10 000 самолета на търговската авиация има всяка секунда в небето на планетата Земя.

Това е изображение от известния сайт flightradar24.com , което ни показва трафика над Европа в даден момент.

Това ще рече, че докато в миналото самолетните следи са били относително изолирани явления,  днес те ще се наблюдават много по-често и ще правят впечатление на хората, които преди на са им обръщали внимание. Ако в миналото сте виждали най-много по една следа в небето, то днес при нарасналия трафик е възможно да видите и няколко следи, и мрежи от следи и пр.

Хипотезата звучи правдоподобно за хората

Не, не е правдоподобно да вярваш, че зли хора тровят Земята умишлено, но самият механизъм на създаване на кемтрейлс звучи доста по-правдоподобно, в сравнение с механизма, по който HAARP уж прави земетресения. Няма нито физическа, нито технологична пречка самолетите да вършат това, което ги набеждават кемтрейлс конспираторите. Селскостопанските самолети разпръскват хербициди над нивите открай време, защо не и големите самолети?

Малко история:  конспиративната теория възниква на базата на един доклад от 1996 г. (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025), описващ хипотетични способи за контролиране на климата и времето в контекста на поддържането на военната доминация на САЩ. Интересно, но твърде художествено четиво в областта на спекулативния футуризъм, дало тласък на не една и две конспиративни теории.

Този доклад, заедно с един патент от 1991 г. на Hughes Aircraft за спиране на глобалното затопляне чрез разпръскване на рефлективни газове в атмосферата (Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming ) са в основата на статията „Contrails: Poison From the Sky” на американския журналист-конспиратор Уилям Томас, която де факто стартира кемтрейлс истерията. След него все повече хора започват да твърдят, че американски военни самолети разпръскват химически субстанции  в небето над САЩ и следите от такива самолети не са като обикновените самолетни следи.

От своя страна американските ВВС изтъкват, че спорният доклад не отразява официалната позиция на военната доктрина на САЩ и целта му е само да покаже „на къде духа вятъра” в тази област. Но от момента, в който започнеш да се обясняваш, ти ставаш подозрителен, а и без друго никой не вярва на американските военни. През 2002 г. е първото опровержение на USAF за кемтрейлс, а през 2005 г.  с ново опровержение те окончателно затвърждават този слух и той започва да обхваща дори гражданската авиация, при това в международен план.

Днес поддръжниците на конспирацията смятат, че самолетите изхвърлят вещества (набедени са бариеви и алуминиеви соли, стронций), чрез които се контролира климата, поведението на хората и тяхната популация.Както казах, няма проблем самолетите да изхвърлят барий, алуминий или захарен памук в атмосферата. Но означава ли това, че те наистина правят това?

Нямаме основание да твърдим подобно нещо. Защото самата конвенционалната физика дава изчерпателно научно обяснение за природата на самолетните следи. Ето какво е то:

Конвенционалното обяснение

Самолетните следи биват следните два типа:

  • Кондензационни следи, получени при работата на двигателите

Изгарянето на керосина, използван от самолетите, се извършва по приблизителната реакция:  2 C12H26 + 37 O2 –> 12 CO2 + 13 H2O.  Виждаме, че продукти на тази реакция са въглероден оксид (СО2)  и вода (Н2О) под формата на изпарение. А какво се случва, когато водните пàри се срещнат с околния студен атмосферен въздух? Кондензират рязко, при което се получават ледени кристалчета (или водни капки, ако е по-топло). От земята тези ледени кристалчета се виждат като бели следи зад самолетите. И тъй като е необходимо известно време парите да се охладят, това е причината тези следи да се формират на известно разстояние след двигателите. Обикновено те се получават на височини от 5 до 12 km.

  •  Кондензационни следи, получени от аеродинамично завихряне на въздуха

За да летят самолетите, формата на крилото им трябва да е такава, че да създава по-ниско налягане върху горната повърхност и по-високо – върху долната. В краищата на крилото разликата в наляганията се изравнява рязко и в резултат на това въздухът там се завихря. Такива завихряния се получават и на местата по крилото, където също има по-резки градиенти в налягането – задкрилки, елерони, аеродинамични гребени и пр. Вихрите се характеризират с по-ниско налягане и температура от околния въздух и обикновено те не се виждат. Но ако околният въздух е с висока влажност, ниската температура във вихрите би могла да го накара да кондензира в тях. Резултатът е бели следи зад самолета. Те се наблюдават много по-рядко, отколкото получените от двигатели следи, но  пък за разлика от тях, могат да се видят дори при ниски височини, най-вече при излитане и кацане.

Освен по тези начини самолетни следи могат да се получат и в резултат на някои от допълнителните дейности, извършвани от авиацията – при разпръскване на селскостопански хербициди, вода за гасене на пожари, цветни димки на авиошоута, изпускане на гориво от самолета и др.

Твърдения и обяснения

Конвенционалното научно обяснение не задоволява кемтрейлс конспираторите. Сега ще посоча някои от най-често срещаните твърдения, с които разни хора, who want to believe, са ме предизвиквали заради авиационното ми образование, и на мен ща-не ща ми се е налагало да вляза в безплодни спорове с тях.

Твърдение: Химическите следи не са като обикновените кондензационни самолетни следи. Кондензационните следи се разнасят бързо, а химическите следи остават по-дълго време и прерастват в перести облаци.

Обяснение: Кондензационните следи могат изчезнат за минути, но могат и да останат на небето за часове. Това зависи от състоянието на атмосферата. Ако околният въздух е сух и по-топъл, кондензационна следа няма да се формира или тя ще „живее” кратко. Ако въздухът е студен и влажен, следата ще остане дълго, особено ако атмосферата е спокойна и няма вятър. Това е причината през зимата да виждаме повече и за по-дълго самолетни следи в небето. Една такава дълготрайна следа след известно време съвсем естествено ще се разпръсне и ще постави началото на перест облак. В метеорологията тези облаци са добре известни и дори имат собствено название – cirrus aviaticus. Вижте тук от какво зависи трайността на самолетните следи.

Твърдение: На небето виждам самолетни следи, които стоят там от часове и са се разпръснали, а върху тях се наслагват нови и нови самолетни следи. Това не е нормално.

Обяснение: Преди няколко десетилетия не е било нормално, но вече трябва да свикваме с това. Както казах, трафикът се увеличава и за дадено място, на което се пресичат въздушни коридори, такива гледки ще стават все по-чести. Особено в по-студените държави, където е по-лесно образуването на кондензационни следи. Всъщност точно в такива държави кемтрейлс истерията е най-популярна. А там и трафикът е най-интензивен (говоря за развитите северни държави).

Твърдение: Следата, която оставя този самолет е твърде плътна и мощна, за да бъде обикновена кондензационна следа.

Обяснение: Освен от състоянието на атмосферата, самолетните следи зависят от режима на работа на двигателите. Възможно е самолетът да набира височина, двигателите да горят повече гориво, да се получава повече вода и… сещате се, нали? Като цяло самолетните следи ще стават все по-отчетливи в бъдеще, защото съвременните турбореактивни двигатели са все по-ефективни в изгарянето на горивото и от тях се получава повече вода.

Твърдение: Следата на този самолет е прекъсната – ту я има, ту не. След като двигателите работят постоянно, това показва пускане и спиране на химически отрови в определени моменти.

Обяснение: В прекъснатата самолетна среда също няма нищо странно. Както многократно бе споменато условията в атмосферата варират дори в съседни области, през които минава самолетът – в един момент влажността на околния въздух може да е достатъчна за формирането на кондензационна следа, а в следващия да не е. Същото се получава и ако самолетът минава последователно през студени и топли въздушни течения.

Твърдение: Има снимки на самолетни следи, които не са бели, а черни или многоцветни.

Обяснение: Това се получава, когато в ситуацията се намесят и слънчевите лъчи. Черните следи, приличащи на пушек от самолета, са следствие от това, че самолетната следа или част от нея се намира в сянка. Те се забелязват при изгрев и залез слънце, когато следата може да се окаже в сянката на облак или планина. Доста по-рядко се случва да се види и сянката на самата самолетна следа върху по-ниска облачност.

Самолетните следи, които са оцветени в различни цветове, дължат това си свойство на пречупената светлина от кондензиралите водни капки (нещо подобно на дъги са)

Твърдение: Самолетът изпуска следи, които не излизат от двигателите му.

Обяснение: Следите, които виждате, са получени от аеродинамични завихряния на въздуха (виж подробното обяснение по-горе). Те могат да се появят от всяка една част на самолета или да бъдат под формата на плътна пелена зад крилото му.

Защо пиша това?

Всички тези факти и обяснения са отдавна описани в Интернет много по-детайлно от стотици учени, инженери и обикновени здравомислещи хора. Може би най-добрият сайт, който развенчава кемтрейлс истерията е този – http://contrailscience.com/ . Авторът му – пилотът Мик Уест – е изписал всичко, което може да се каже по темата и то може да запълни цяла книга. Плюс това той си прави труда да отговаря на абсолютно всички коментари от предубедените конспиратори – един според мен забележителен подвиг, изискващ волски нерви.

Но споровете с кемтрейлс конспиратори са съвършено безсмислени и контрапродуктивни. Прекрасен български пример за това е тази изчерпателна статия  по темата в блога Аерохроники, чиято оживена дискусия е обречена на провал въпреки доброто желание на автора да води аргументиран спор. Не можеш да спориш с хора, чиито доводи почиват на вяра, когато твоите доводи почиват на емпирични факти.

Така че тази статия, не е за конспиратори, а за хората, казващи си „абе може и да има нещо вярно”. Те все още могат да бъдат спасени от това да попаднат в бездната на масовата психоза, откъдето няма измъкване. За конспираторите вече е късно, освен ако не преглътнат гордостта си и не признаят, че са манипулирани и грешат… Или не извадят доказателства!

Готов съм да приема кемтрейлс за истина, ако някой ми покаже химически анализ, проведен от уважавана научна институция, който недвусмислено сочи, че в следите има отрови. Такъв анализ засега няма. А снимките и видеоклиповете, колкото и странни да изглеждат на незапознатите с материята, не са доказателство (снимките например не се приемат за доказателство в съдебни процеси).

Ултимативното доказателство, че всъщност с кемтрейлс СССР си отмъщава на гнилите капиталистически държави! Изображение: conspiracyplot.net

Всички сме предубедени

За жалост обаче не само конспираторите са предубедени в правотата си. Предубедени са и много от привържениците на конвенционалното обяснение. Понякога в опитите си да развенчаят кемтрейлс, те се хвърлят в другата крайност и изтъкват, че самолетните следи са едва ли не напълно безвредни. А това не е така. При изгарянето на горивото си самолетните двигатели произвеждат и  малки количества серни и азотни оксиди, въглероден монооксид, сажди и др. които хич не са от полза за здравето ни [2].  Но освен ако не живеете до оживено летище, няма нужда да се безпокоите за това – същите газове се изхвърлят и от автомобилите, а за тях никой не вдига толкова много шум (може би, защото следите им не се виждат:)).

А що се отнася до това, че самолетните следи променят климата – тук също има нещо вярно. По-скоро оказват в някаква степен влияние на локалното време, но неумишлено. [3]  Например, когато след атаките на 11-ти септември за три дни полетите на територията на САЩ са забранени, метеорологичните служби отчитат за този период  различия между измерените максимални и минимални температури и средните им показания за минал период.

В края на краищата белите пелени в небето, които се получават понякога от самолетните следи,  правят така, че като цяло Земята отразява малко повече слънчева светлина.  През деня те  възпрепятстват нагряването на Земята от Слънцето (охлаждащ ефект), а през нощта задържат топлината й (затоплящ ефект). Изследванията по този въпрос показват, че ефекта на затоплянето е по-голям, така че като цяло самолетните следи благоприятстват парниковия ефект на Земята и глобалното затопляне.

За добро или лошо самолетите, автомобилите и индустрията са неделима част от съвремието, която бавно променя природата ни. Ала тя никога не  е спирала да се променя, единствената разлика е, че сега и хората са в играта.  Хубаво е да ограничаваме лошите промени, но безпочвените страхове само пречат да се видят истинските проблеми. Нека си отваряме очите и при всички положения:

DON’T PANIC

 

 

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

16 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
9 years ago

Перфектната статия по темата! Поздравления и уважения към автора!

Елена
8 years ago

Това е най-обстойната и аргументирана статия по въпроса на български език, която съм чела! Да се надяваме да спаси поне няколко „изгубени“ души… или поне да посее съмнение в правотата на конспирацията!

Диана
8 years ago

Ох, отдъхнах си, имало и разумни хора 😉 Че напоследък нещо прекалено много станаха изперкалите по всевъзможни теории на конспирациите.
Въобще не дочетох статията, само се надявам да помогне на някой да се отърве от заблужденията си.
Поздрави!

Тодор
8 years ago

Рядко съм чел толкова компетентно написан и добронамерен материал. Благодаря!

Илия Тошев
8 years ago

1970 г бях студент в ВМЕИ – София.
Проф. Минчо Попов ни преподаваше дисциплината „Хидроаеродинамика“. На лекция той ни каза, че следите които се виждат след реактивните самолети са конденз на водната пара в изходящите газове на реактивният двигател след срещата им с атмосферата.
Въпрос към любителите на „конспиративни теории“ .
И тогава ли реактивните самолети са пръскали отрови?
И първобитните хора са имали „теории“ за нещата в природата, за които не са имали знания.
Съвременните „Конспиратори“ са на същото ниво – НЕГРАМОТНИ.
Само, че сега са с компютри.

Георги Димитров
7 years ago

госин инджинер, какво е това животно …“ Хидроаеродинамика “ ????? Няма такова – да знаеш! Хидравликата е хидравлика, а аеродинамиката е аеродинамика – капиш ? И двете са дялове от науката за динамика, но различни – хидро-водно , аеро-въздушно , а професорът не го познавам ,ама във ВНВВУ Г. БЕНКОВСКИ – Долна Митрополия 1979-1983 се изучават основно , а не се споменават само от професори ! По повод на статийката – на този му плащат да пише „миловидни “ и “ изчерпателни“ статийки , както е модерно сега в България ! 99 % от „заключенията “ му не са истина… Read more »

Мартин Павлов
7 years ago

Аз също уча с ТУ София и имам дисциплина „Хидроаеродинамика“.

коко
11 months ago

Да бе, а такива като теб, „научения“ от академията на нЕуките, трябва да ви отучат, да ви дадат по една кирка и по една лопата и да ви пратят да бачкате! Та да свършите и вие някоя полезна работа вместо да дращите глупости по форумите!

Stoi
7 years ago

Браво ! Поздравления за труда.

7 years ago

Съвсем точно , но хората имат нужда от страхове и повечето са идиоти, които усещат че реално нямат контрол и се давят в морето от информация.

АТАНАС НЕЙКОВ
7 years ago

https://www.google.bg/search?q=%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=2A_5V_rJLKWt8we45I3QAg

Автора хубаво е казал, „Конспираторите са на същото ниво“, т.е. неграмотни, а това че имат компютри не ги прави по умни

Въпрос искрен
7 years ago

Да, статията в обстойна. Имам въпрос, който да разсее съмненията. Защо понякога следите спират за малко и после продължават. Това някак ме съмнява и защо самолети летят над квартали в София, където няма пътнически въздушни коридори?

Кирил
6 years ago

Относно замърсен въздух.ще кажа, то е породено от явлението Chemtrails..Крайно време е да се събудят хората от този сън.Това е духовна война спрямо човечеството.Само истинските християни могат да разберат този феномен.Много хора в щатите вече са го локализирали като такова явление.Трябва повече хора да повярват че това се случва.Аз не съм луд! Ще ви дам някой и друг линк като начало за вашето пробуждане.http://chemtrailsaredemonic.org .Да, това е духовна война, защото тези пътеки могат да се видят в най-старите снимки на небето и дори в пещерни рисунки.Човешките същества не контролират времето,това не е геоинжинерство няма значение какви машини имат и в… Read more »

коко
11 months ago

Eмил Петков няма да ти оправи здравето като се разболееш от Моргелонова болест, левкемия или друга болест, причинена от кемтрейлите! Колко ти платиха краварите, Емиле, за твоите псевдонаучни поръчкови статии?? Какви кондензационни следи?? Кемтрейлите за ден създават плътен смог над града! Направо не се диша и мирише на химикали! Задушаваш се все едно че дишаш фин прах от стъклен памук и азбест! Много специалисти са анализирали кемтрейлите и са установили наличие на нано алуминий, стронций, барий, радиоактивни елементи, както и на микроорганизми, плесени и гъбички. Има и специалисти участвали в оборудването на самолети и дронове пръскащи кемтрейли, които проговориха! За… Read more »